Strategisch marketingplan-strategisch communicatieplan. De theorie zegt dat in principe alle marketing en communicatie daarop moet zijn gebaseerd. Gefundeerd op helder gedefinieerde marketing- en communicatieproblemen. Gericht op het realiseren van eveneens heldere doelen en doelstellingen op marketing- en communicatieniveau. Via strakke strategische routes gericht op het efficiënt realiseren van de geformuleerde ambitie. Alleen: bekijk een willekeurig aantal producten, diensten, commercials en advertenties. Is het jou duidelijk wat de afzenders hiermee willen bereiken?

ZMOT-questioning3-man-with-questionmarks Strategisch marketingplan-strategisch communicatieplan

Strategisch marketingplan-strategisch communicatieplan: veel vraagtekens

Maar al te vaak komen vraagtekens naar boven bij de kern van wat we zien. Vragen als:

  • Wie heeft hieraan behoefte? Een goede doelgroep- en stakeholderanalyse zou een vast onderdeel moeten zijn van een strategisch marketingplan-strategisch communicatieplan. In welke markt dan ook, in welke context dan ook.
  • Wat ligt hieraan voor probleem ten grondslag? Zou dit probleem wel met communicatie moeten en kunnen worden opgelost? Kan er niet beter wat anders gebeuren? Is hier sprake van een strategisch communicatieprobleem of ligt hier een issue op het gebied van productportfolio en productontwikkeling?
  • Welke marketingstrategie volgt men hier? Op welke wijze probeert men hier duurzaam concurrentievoordeel te realiseren?
  • Wat voor effect probeert men hier te bereiken? Wat is hier de kern van het strategisch marketingplan-strategisch communicatieplan? Wat is de gekozen positionering?
  • Waarom gaan ze hiermee op tv of op de radio? Zou een ander middel voor deze boodschap en doelgroep niet veel effectiever zijn? Kan een andere inzet van middelen op basis van een strategisch communicatieplan hier niet veel meer rendement opleveren?

Strategisch marketingplan-strategisch communicatieplan:  vaak losse flodders

De reden hiervoor is een simpele: er is geen strategisch marketingplan of strategisch communicatieplan, maar er zijn slechts losse producten, diensten en uitingen zonder heldere samenhang. Dat is jammer, want zonder strategisch marketingplan-strategisch communicatieplan kunt u naar onze mening beter niets doen. U bespaart daarmee tijd en geld.