De wereld verandert razensnel.  Machtsverschuivingen van West naar Oost. Maar ook binnen West en binnen Oost. Nieuwe technologie die veel vanzelfsprekendheden op hun kop zet. Denk aan robotisering, sociale media en nano-technologie. Veranderstrategie en het vermogen om ook echt te veranderen vormen hierbij een essentieel gegeven. Maar ook snelheid wordt steeds belangrijker. Bij de ontwikkeling én de introductie van nieuwe producten en diensten. Bij onderzoek en het verwerken van resultaten in verbetering van bedrijfsvoering. En niet te vergeten: de snelheid om marktontwikkelingen te vertalen in concrete consequenties en acties voor de eigen organisatie. Meer dan ooit geldt: verandering is de norm. En als je houding zelf niet aanneemt, dan dwingt de externe omgeving dat wel af als gevolg van de Groundswell.

Algemeen-snelheid Veranderstrategie

Bedrijven van wie de marktpositie vanzelfsprekend leek, vallen ongekend terug. Denk aan het Japanse electronicaconcern Sony dat de aansluiting met de nieuwe economie verloren heeft door zijn veranderstrategie. Het gokte op het verkeerde paard door te investeren in blue ray en niet in mobiel.

Maar de consument koopt steeds minder dvd-spelers en lijkt liever online of koopt films, games en muziek bij de IStore van Apple. Een ander voorbeeld is Nokia dat te laat inzette op de smartphone. Ook een voorbeeld van een veranderstrategie die onvoldoende – of in dit geval vooral te laat – inspeelt op wat er in de markt gebeurt. Maar er zijn andere, veel minder zichtbare veranderingen. Denk aan Uber, die de taximarkt op zijn kop zet. Of Tesla, dat via de bovenkant van de markt de electrische auto een massa-product wil maken. Hyperconcurrentie wordt de norm.

Veranderstrategie: snelheid veranderingen wordt onderschat

Bij veel partijen waarvoor wij werken, zien we dat de snelheid van die veranderingen vaak wordt onderschat. En daarmee ook de noodzaak om te komen tot fundamentele aanpassingen. Ook in marketing- en merkstrategie. Sterker nog: er is vaak geen beeld van wat er in de markt gebeurt. En ook geen veranderstrategie.

U denkt dat u de veranderingen die op ons afkomen goed in beeld hebt? En dat u een veranderstrategie hebt die daar goed op inspeelt? Kijk bijgaand filmpje. Voor veel van onze klanten is het een wake-up call.