Carescan Onderzoek voor zorgmarketing: CareScan®

Waar liggen kansen in nieuwe doelgroepen en diensten?

Onderzoek voor zorgmarketing wordt steeds urgenter. Door de scheiding van wonen en zorg is de markt voor verpleeg- en verzorgingshuizen ineens een stuk ingewikkelder. Essentieel hierbij is de vraag: waar liggen kansen in nieuwe doelgroepen en diensten. Diversificatie van diensten én focus op nieuwe doelgroepen boort immers een nieuw potentieel aan. Maar hoe groot is dit potentieel rond uw verpleeg- en verzorgingshuis? En wat zijn onderliggende wensen bij doelgroepen? De onderzoekstool CareScan® brengt zorgbehoeften rond uw verpleeg- en verzorgingshuis snel en gemakkelijk in beeld en maakt vaag potentieel concreet. CareScan® vormt de basis van uw zorgmarketing en maakt discussies over bijvoorbeeld positionering ineens een stuk gemakkelijker.

Verpleeg- en verzorgingshuizen: niet rendabel

In veel verpleeg- en verzorgingshuizen is het scheiden van wonen en zorg niet rendabel, omdat de kosten van de woonruimtes hoger zijn dan de huurprijs. Ruimtegebruik is inefficiënt vanwege de grote gemeenschappelijke ruimten en verbouwing is vaak te duur. Kosten voor leegstand komt voor rekening van de zorgaanbieder. Onderzoek voor zorgmarketing kan input geven voor nieuwe kansen.

140304-zorgmarketing-300x168 Onderzoek voor zorgmarketing: CareScan®

Onderzoek voor zorgmarketing: nieuw potentieel voor verpleeg- en verzorgingshuizen

Eén van de antwoorden op deze bedreiging zien we inmiddels in tal van verpleeg- en verzorgingshuizen: de blik wordt naar buiten gericht en er wordt gekeken naar nieuwe mogelijkheden voor de bestaande instellingen, waarbij de koers op basis van onderzoek voor zorgmarketing wordt aangescherpt. In de vorm van diversificatie van diensten gericht op bijvoorbeeld eenzaamheid en veiligheid. Maar ook door de focus te richten op andere doelgroepen dan die traditioneel in verpleeg- en verzorgingshuizen wonen.  Het aantal allochtone ouderen in Nederland stijgt snel tot 360.000 ouderen in 2015. De grootste groep 55-plus migranten bestaat uit Surinamers, gevolgd door Turken, Marokkanen en Antillianen.

Van vaag potentieel naar concrete vraag voor verpleeg- en verzorgingshuizen

Kortom: er is potentieel dat tot dusverre niet is aangeboord door verpleeg- en verzorgingshuizen. Alleen:  voor de strategie van zorgmarketing en het beleid van verpleeg- en verzorgingshuizen is vaag potentieel niet genoeg en te vaag. Hoe groot is deze bron en hoe ziet deze vraag er in detail uit? Onderzoek voor zorgmarketing maakt dit concreet.

Met behulp van CareScan® brengt u zorgbehoeften rond uw verpleeg- en verzorgingshuis op eenvoudige wijze in beeld als startpunt voor uw zorgmarketing, strategie en beleid.  CareScan® richt zich op vier dimensies van zorgbehoefte:

 Wat wordt er onderzocht?

Wat kunt u er mee?

1. Behoefte aan zorgWelke behoefte aan zorg (thuiszorg, huishoudelijke hulp, verpleeghuiszorg, beschut wonen, palliatieve zorg, eten en drinken, geriatrische zorg, sociale activiteiten, persoonlijke welzijn, alarmering etc. ) is er rond uw verpleeg- en verzorgingshuis:

 • per doelgroep (leeftijd, geslacht, etnische achtergrond, gezinssamenstelling)
 • binnen welke termijn?
U kunt beslissingen over beleid en strategie baseren op feitelijke vraag in de directe markt van uw verpleeg- en verzorgingshuis.  CareScan® levert de basis voor uw zorgmarketing
2. Zorg kiezenHoe kiezen mensen zorg?

 • Welke zaken bepalen bij welke partij mensen zorg afnemen?
 • Welke zaken zijn in het bijzonder belangrijk bij de keuze van een verpleeg- of verzorgingshuis?
 • Hoe ver mag een zorgaanbieder van uw huidige huis verwijderd zijn en zijn mensen eventueel bereid om te verhuizen?
 • Wie kiest en beslist er bij welke aanbieder zorg wordt afgenomen?
 • Welke begrippen uit een gevalideerde set kenmerken vindt men belangrijk voor een verpleeg- en verzorgingshuis en in hoeverre vindt men deze ook van toepassing op Uw verpleeg- en verzorgingshuis?
 U heeft gedetailleerd inzicht in het keuzeproces van potentiële cliënten en kunt daarop beter inspelen met niet alleen producten en diensten, maar vooral ook met de manier waarop en aan wie u deze aanbiedt.
3. ZorgaanbiedersEr zijn meestal veel aanbieders van zorg. Welke kennen mensen en welke zijn relevant?

 • welke aanbieders van zorg kennen mensen in de omgeving van uw verpleeg- en verzorgingshuis?
 • bij welke aanbieder zouden mensen eventueel zorg willen afnemen?
 U heeft inzicht in wie werkelijk uw concurrenten zijn en heeft input om uw scherper tegenover hen te positioneren c.q. te onderscheiden, een essentieel onderdeel van uw zorgmarketing
4.Communicatie-kanalenVia welke communicatiekanalen zoeken en krijgen mensen informatie over zorgaanbieders?

 • Gebruikt men middelen (kranten, folders) of mensen (de huisarts)?
 • Online of offline?
 U heeft inzicht in hoe mensen zich oriënteren rond hun zorgvraag en kunt daarop beter inspelen met uw communicatie

Onderzoek voor zorgmarketing: CareScan®

 • CareScan® wordt gebruikt door kleine én grote verpleeg- en verzorgingstehuizen zowel binnen als buiten de Randstad.
 • Doorlooptijd is anderhalve maand; u heeft dus snel concrete resultaten.
 • Veldwerk wordt uitgevoerd door ons óf door uw eigen medewerkers. Dat laatste werkt bijzonder goed, zo weten wij inmiddels!

Geïnteresseerd? Bel of mail ons voor een vrijblijvend gesprek!