unieke-positie Wat Go! Total Branding doet

Markten én hoofden van afnemers zijn overvol.  Hoe ben je dan als merk, organisatie, product of dienst succesvol? Door verbonden te zijn met die groepen voor wie je relevant bent of kunt zijn. Dat vraagt in elk geval om relevante, duurzaam onderscheidende proposities in niet alleen de markten waarin je opereert, maar vooral ook in de hoofden van de mensen die je daar tegenkomt. En vooral: in de hoofden van je medewerkers.

Go! Total Branding richt zich op het creëren van verbinding met relevante doelgroepen door unieke posities voor organisaties, producten, diensten en merken.  We doen dat door drie activiteiten:

  1. Onderzoeken
  2. Positioneren
  3. Activeren.

werkwijze-grafiek-met-vulpen-ook-op-eerste-site-gtb Wat Go! Total Branding doet

1. Onderzoeken

Go! Total Branding doet in het kader van marketingstrategie en/of merkstrategie kwantitatief of kwalitatief onderzoek naar markt, concurrentie, (potentiële) klanten, distributie of van de perceptie van uw merk, producten of diensten in de buitenwereld en uw eigen organisatie. Ook onderzoek naar klanttevredenheid  of medewerkerstevredenheid hoort daarbij. Online (social media) onderzoek is daarbij één van onze speerpunten.
Omdat we onderzoek gebruiken vrijwel altijd gebruiken als basis voor het ontwikkeling van positionering, krijgt deze een gedegen fundament. We beschikken over een groot aantal onderzoeksvormen die alle tailor-made kunnen worden aangepast aan de omgeving waarbinnen ze worden gebruikt.

2. Go! Total Branding: positioneren

Het realiseren van een onderscheidende positie in markten én hoofden van afnemers, vraagt om keuzes op twee niveaus: op marketingniveau én (eventueel) op merkniveau. Als het gaat om positioneren, houdt Go! Total Branding zich met een aantal activiteiten bezig:

  • Wij ondersteunen bij het ontwikkelen van de basis voor marketingstrategie en merkstrategie: een visie op de toekomst van markt of branche.
  • Wij ontwikkelen samen met organisaties een marketingstrategie of merkstrategie of scherpen een reeds ontwikkelde marketingstrategie of merkstrategie aan. Onderwerpen als merkontwikkeling, merkportfolio en propositie-ontwikkeling horen daar uiteraard bij. Wij zijn hierbij niet alleen inhoudelijk deskundige, maar vooral ook kritische buitenstaander, advocaat van de duivel en procesbegeleider.
  • Wij adviseren en begeleiden het proces rond de formulering van de merkidentiteit en de keuze voor een specifieke positionering.
  • Go! Total Branding schrijft voor of liefst met organisaties hun strategisch marketingplan, business plan of strategisch marketingcommunicatieplan, desgewenst ook vertaald naar operationele plannen.

3. Activeren

Een strategie is mooi, maar medewerkers die hem uitvoeren  en klanten die hem positief ervaren is nog veel mooier. Toch zien we dat het daar vaak moeilijk wordt in veel organisaties: hoe krijgen ze medewerkers gemotiveerd, geboeid en gebonden?

Go! Total Branding ondersteunt bij de implementatie van een nieuwe marketing- of merkstrategie. Eventueel in de vorm van interim-communicatie of interim brandmanagement.

Inmiddels heeft Go! Total Branding een mooi track-record opgebouwd als het gaat om activatie, zowel van merken als organisaties.