visie Visie

Juist omdat ons  bureau deels geworteld is in onderzoek en onderwijs, hebben we een goed overzicht van trends en ontwikkelingen. En één daarvan staat in onze visie centraal: het speelveld van bedrijven en organisaties verandert snel en fundamenteel. Door toetreding van nieuwe concurrenten, onder meer uit Azië. Maar ook doordat toetredingsbarrières in veel markten verdwijnen of kleiner worden als gevolg van innovaties in ICT. Marketing, branding en communicatie moeten zich aanpassen. En snel.

De positie van de consument is de afgelopen jaren veranderd in een tempo en een wijze die zich nog nooit in de geschiedenis heeft voorgedaan. Door het sociale web zit de consument daadwerkelijk aan het roer. En niet alleen, want de consument verenigt zich en zoekt vooral zekerheid of advies bij andere consumenten.

Merken en andere autoriteiten spelen daarbij ook in onze visie steeds minder een rol. Vooral omdat ze niet echt antwoorden geven of verwachtingen waarmaken.

Onze visie: een nieuw antwoord

De veranderingen in markten en bij consumenten vragen een nieuw antwoord als het gaat om de wijze waarop bedrijven en organisaties functioneren. En stellen andere eisen aan marketing- en merkstrategie.

In onze visie zijn zes elementen cruciaal voor marketing- en merkstrategie in de nabije toekomst:

1. De klant centraal

In de theorie van marketing en merk was dit altijd al een adagium. Maar in de praktijk vaak niet. De moderne consument is met het sociale web echter in staat snel informatie te verzamelen, te vergelijken en met anderen samen te werken. Als klanten niet centraal staan, gaan ze zelf die positie opeisen. Via sociale media hebben ze daartoe een breekijzer. De praktijk laat dat zien.

2. De macht van de massa

Vooral door het sociale web wordt de massa steeds belangrijker.  De massa vormt gemakkelijk een blok, zoals we steeds vaker zien, een verschijnsel dat in de literatuur de Groundswell wordt genoemd. Dit mechanisme is cruciaal in moderne marketing en branding. Voor alle duidelijkheid: het geldt niet alleen voor de afnemers als massa. Hetzelfde is in onze optiek waar voor medewerkers en leveranciers. We laten dit terugkomen in de wijze waarop we kijken en omgaan met marketing en branding. Bijvoorbeeld door de wijze waarop we onderzoek doen. Maar ook door het gebruik van de Open Space methode, waarmee we grote groepen mensen laten samenwerken om belangrijke problemen op het gebied van marketing en branding gezamenlijk en in hoog tempo op te lossen. De crowd werkt.

3. Marketing en branding: anders van karakter

De opkomst van het sociale web maakt het onontkoombaar dat marketing en branding anders van karakter worden. Minder statisch,   flexibeler en gericht op het voortdurend in contact zijn met doelgroepen. Werkelijke dialoog wordt daarbij de crux, laten succesvolle merken op dit moment zien. Dat heeft ingrijpende consequenties voor de wijze waarop marketing- en merkstrategie worden ontwikkeld en gemanaged, bijvoorbeeld als het gaat om merkportfolio.

In navolging van de praktijk in de ICT, moet hier steeds vaker ‘scrum’ worden toegepast, waarbij concepten in hoog tempo samen met klanten worden ontwikkeld in plaats van lange trajecten in organisaties zelf. Dat bespaart kosten en zorgt voor korte doorlooptijden en sneller inzicht in de vraag of zaken kansrijk of kansloos zijn.

4. Marketing en branding: van iedereen

In een bekende commercial wordt de tekst ‘service is geen afdeling, het is een mentaliteit’ gebruikt. En dat geldt ook voor marketing en branding anno NU.

Niet alleen worden organisaties door het sociale web steeds transparanter en komen klanten steeds dieper in organisaties, ook allerlei medewerkers van organisaties komen dichterbij de markt.

Dat betekent dat marketing en branding ook breder in organisaties moeten worden uitgerold. Want iedereen is bezig met marketing en branding. Marketing en branding zijn niet langer een kolom, ze lopen door alle bedrijfsfuncties heen.

5. Merken: bindmiddel voor buiten en binnen

Lange tijd is gedacht dat merken alleen konden worden ingezet om mensen buiten de organisatie te binden. Inmiddels is duidelijk dat de waarde van corporate merken intern  – lees: bedrijfsculturen – waarschijnlijk nog wel belangrijker is.

Bedrijfsculturen met betekenis zorgen niet alleen voor een prettige sfeer en hoge medewerkerstevredenheid, maar ook voor een hoge aantrekkingskracht en laag verloop en laag ziekteverzuim.  In het licht van de toekomstige arbeidsmarkt wordt het merk intern een factor van betekenis. En daarmee internal branding.

 6. Merken: toegevoegde waarde

Ooit was het uitgangspunt dat A-merken of überhaupt merken een hogere prijs konden vragen omdat ze toegevoegde waarde leverden. De snelle groei van de huismerken maakt duidelijk dat die toegevoegde waarde sterk onder druk staat. De opdracht voor merken die succesvol willen zijn en blijven is daarmee ook helder: toegevoegde waarde bieden.

In de overvolle markten van vandaag staan consumenten sterk onder druk. Volle hoofden betekenen kansen voor de positie van merken. Al is het alleen maar als middel voor consumenten om sneller en gemakkelijker te kunnen kiezen en zekerheid te kopen. Voor merken biedt dit ongekende kansen voor contact, verbinding en relatie.

Visie: de rol en functie van ons bureau

De toenemende complexiteit van de externe omgeving betekent in onze optiek voor ons bureau vooral vier dingen:

1. Wij worden nog meer een kennisbank en experts voor onze klanten

Meer dan ooit is kennis de sleutel tot èchte doorbraken. Kennis was al belangrijk in ons bureau, maar het belang van kennis gaat toenemen. Kennis van markten, kennis van onderzoekstechnieken, van ontwikkelen in strategie, maar in toenemende mate ook kennis van ontwikkelingen in ICT die marketing en branding in toenemende mate faciliteren.

2.  Wat we doen, moet korte doorlooptijden hebben

Veranderingen gaan snel. Onderzoek, advies en projectmanagement moeten daarin mee. Marketingplanning en merkontwikkeling kan en mag geen langdurig proces meer zijn, omdat markten daarvoor te snel ontwikkelen. Onze manier van werken moet daarop zijn ingericht.

3. Wij faciliteren co-creatie van klanten met hun klanten, in onze eigen dienstverlening moet dat zichtbaar zijn

Klanten ontwikkelen steeds vaker producten en diensten samen met hun klanten. Wij moeten dat op onze beurt ook doen. Het samen met klanten ontwikkelen van onderzoek en strategie zijn daarvan voorbeelden. Maar ook het verbeteren van de zelfwerkzaamheid van de klant door workshops en korte opleidingstrajecten zijn middelen om die co-creatie door onze klanten te faciliteren en te verbeteren. Ook onze klanten doen steeds meer zelf, wij moeten ze daarbij ondersteunen.

4. Wij moeten de resultaten van klanten en ons werk steeds meer kwantitatief zichtbaar maken

Klanten meten nog niet vaak genoeg wat de effecten zijn van wat ze doen. Rationalisatie en accountability worden de norm, juist omdat effecten ook steeds vaker goed te meten zijn. Wij helpen onze klanten door nog meer te sturen op accountability op het gebied van marketing en branding.