werkwijze-1 Werkwijze

Onze werkwijze is strategisch. Concreet betekent dit dat we onze werkwijze baseren op een scherpe probleemstelling, een heldere doelstelling en een inzichtelijk plan van aanpak, altijd gevolgd door evaluatie. Alleen op die manier kunnen wij daadwerkelijk bijdragen aan verbetering van de positie van uw organisatie en zijn resultaten.

Te vaak horen wij dat als zaken niet gaan zoals verwacht, de oorzaak een ‘zwarte zwaan’ zou zijn: een moeilijk voorspelbaar, zeldzaam incident dat buiten de normale voorspelbaarheid ligt zoals auteur Nassim Nicholas Taleb schrijft. In de meeste gevallen gaat het in onze visie niet om zwarte zwanen, maar om gebrekkige strategievorming en strategie. Sterker nog: vaak is er helemaal geen visie of strategie.

Onderzoek en onderwijs

Een belangrijk element van ons werk is dat wij steeds willen werken vanuit de laatste inzichten van het vak maar dat vak ook verder willen helpen ontwikkelen. Om die reden vormt onderzoek een steeds terugkerend element. Recentelijk deden wij onder meer onderzoek naar bedrijfsculturen in Nederland. Maar we doen niet alleen onderzoek. We leveren ook bijdragen aan diverse vakopleidingen en leergangen. Zo delen wij onze kennis en verbeteren tegelijkertijd.

Onze adviesstijl: eerlijk, professioneel, lange termijn

Onze adviesstijl en werkwijze kenmerkt zich door de kernwaarden eerlijk, professioneel en lange termijn. Die eerlijkheid maakt ons vaak confronterend, zo krijgen we terug. Maar wij denken dat klanten daarop gewoon recht hebben. Meepraters zijn er al genoeg. Het feit dat wij al jaren werken voor diverse grote organisaties, illustreert dat klanten onze invulling van het begrip professioneel waarderen.