internal-branding Internal branding: doe een appèl op het kind

Internal branding wordt steeds relevanter. Markten veranderen sneller dan ooit en organisaties moeten mee.  In strategie en structuur is dat relatief eenvoudig. Het wordt lastiger als het gaat om het meekrijgen van de mensen die het moeten doen. De kracht van het kind in medewerkers zoals de Transactionele Analyse die leert, wordt daarbij zelden gebruikt als internal branding strategie. Terwijl juist die kracht appelleert aan de P van Plezier.  En plezier, daar begint het allemaal.

Hoe organisaties vaak niet veranderen: chagrijnige telefonistes, onethische accountants

Bij het transformeren van organisaties wordt in toenemende mate het organisatie-identiteit gebruikt. Hiermee wordt bedoeld de set kernwaarden die de organisatie als leidraad neemt, die ze de moeite waard vindt en die voortkomen uit en samenhangen met zijn historie.  Op zich nog weleens een exercitie met haken en ogen, maar een die met enig doorzettingsvermogen en goede begeleiding goed te doen is. Er in de praktijk mee werken, daar blijken organisaties vooral moeite mee te hebben. Terwijl het uitgangspunt zo eenvoudig is: laat de waarden van je merk of organisatie doorklinken in alles wat je doet. Internal branding noemen we dat.  Maar toch blokkeert het daar. Vaak doordat een effectieve internal branding strategie ontbreekt. Chagrijnige telefonistes bij organisaties die ‘Klantvriendelijk’ als kernwaarde hebben.  Leveranciers met de kernwaarde ‘Betrouwbaar’ die niet thuis geven bij producten met problemen. En accountants  – met de kernwaarde ‘Ethisch’ – die jaarrekeningen goedkeuren die dat stempel absoluut niet verdienen.

Allemaal uitingen die kunnen wijzen op een paar dingen: 1. De kernwaarden zijn niet bekend bij medewerkers. 2. Ze hebben geen zin om die als leidraad voor hun eigen gedrag te nemen. 3. Ze kennen de kernwaarden wel en willen daar ook mee aan de slag, maar kunnen het niet. Transactionele Analyse als internal branding strategie kan hier helpen.

Het resultaat is meestal hetzelfde: de organisatie komt niet in beweging in de richting die het management heeft geformuleerd (als het goed is tenminste…). En de visie? Die blijft inderdaad een stip op de horizon.

Transactionele Analyse als internal branding strategie: ieder mens trekt conclusies over zichzelf en zijn omgeving

De vraag die wij vaak krijgen voorgelegd: hoe krijgen we onze mensen wèl in beweging in de goede richting? Een veelvoud aan strategieën is daarbij natuurlijk mogelijk.  Van bijvoorbeeld Open Space bijeenkomsten tot coaching van kleinere groepen. Alles hangt af van doel en context.  Maar welke werkt nu het krachtigst als internal branding strategie? Hier komt Internal Branding in combinatie met Transactionele Analyse om de hoek kijken.

Transactionele analyse of TA is de persoonlijkheidstheorie en tevens psychotherapeutische behandelmethode die is ontwikkeld door de Amerikaan Eric Berne. TA onderzoekt de communicatie tussen mensen en de daaronder liggende overtuigingen en patronen. Deze theorie kunnen we gebruiken om te begrijpen hoe mensen functioneren en communiceren en hoe zij hun persoonlijkheid uitdrukken in hun gedrag, gedachten en gevoelens.

De TA gaat ervan uit dat ervaringen in de vroege levensjaren ervoor zorgen dat een mens conclusies trekt over zichzelf en zijn omgeving. Deze positieve of negatieve conclusies zijn van invloed op de kwaliteit van de verdere levensloop (het script) en komt tot uitdrukking in iemands leven, ook in zijn of haar werk.

Het model van de Transactionele Analyse gaat er van uit, dat zich in ieder mens 3 delen/aspecten bevinden: de innerlijke Ouder, innerlijke Volwassene en het innerlijk Kind. Deze delen worden ook wel ego-delen genoemd. Alle gedragingen, gedachten en gevoelens die je bij jezelf en anderen waarneemt kun je plaatsen binnen het model van de drie ego-delen. Je kunt in één van deze drie ego-delen zijn: een ego-toestand. Dagelijks ‘vliegen’ we voortdurend van de ene naar de andere ego-toestand. Als je in contact bent met de gevoelens en ervaringen die betrekking hebben op één van de ego-toestanden, dan vertoon je ook de gedragingen die op dezelfde ego-toestand betrekking hebben.

Taaie, logge, saaie en langzame organisatieculturen zijn vanuit TA-perspectief culturen waarin teveel een appel wordt gedaan op de Innerlijke Ouder, terwijl het héél anders kan

Transactionele Analyse biedt behalve op het gedrag van individuele mensen ook een interessant perspectief op organisaties. Organisaties zijn immers verzamelingen individuele mensen. Taaie, logge, saaie en langzame organisatieculturen zijn vanuit TA-perspectief culturen waarin teveel een appel wordt gedaan op de Innerlijke Ouder, die vooral vanuit normen en waarden denkt. Het innerlijke Kind daarentegen gaat over uitvinden, over experimenteren en fouten maken, over creativiteit en zin hebben in dingen. Kortom: om enthousiasme en ‘word ik hier blij van?’. Zingeving zit vooral hierin. Als een appèl wordt gedaan op dit deel in mensen, lopen ze warm voor dingen en gaan dingen vanzelf, komen mensen in een ‘flow.’ Transactionele Analyse als internal branding strategie is in dit licht zo logisch, dat wij ons afvroegen: “waarom wordt dit niet vaker gebruikt.”

Kortom: wij hebben inmiddels geleerd dat in plaats van mensen in organisaties in spreadsheets en in technocratentaal te vertellen wat ze moeten, het veel effectiever is mensen collectief aan te spreken  op hun Innerlijke Kind. Hoe dat werkt? Kijk bijvoorbeeld – er zijn ook hele andere strategieën mogelijk – wat de flashmob tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Belgische bank en verzekeraar KBC met mensen doet in het filmpje aan het begin van deze column. Normaliter moet ik er niet aan denken om bij een bank of verzekeraar te werken. Maar hier wel! Let op wat er gebeurt met de mensen, met de topman (zichtbaar uit zijn comfortzone) en vooral: met jou! Ook toe aan een appèl op het Interne Kind binnen jouw organisatie? Onze internal branding strategie door Transactionele Analyse werkt.