Ondernemingsplan Ondernemingsplan: hoe zet je jouw bedrijf op papier?

Ondernemingsplan: steeds vaker gevraagd

Een ondernemingsplan. Of het nu gaat om een startup of een bedrijf dat verder wil groeien: elk bedrijf dat een duidelijke koers wil, heeft het nodig.  En veel ondernemers of managers worden dan ook geconfronteerd met het schrijven van een ondernemingsplan. Vaak is dat een klus die met de nodige tegenzin wordt bekeken. Want hoe schrijf je zo’n plan?

Zeker als jouw ambities externe financiering vragen, is een gedetailleerde en gedegen onderbouwing van jouw plannen in de vorm van een ondernemingsplan een keiharde randvoorwaarde. Een ondernemingsplan moet, ook al is de praktijk vaak zo hectisch dat het er niet van komt. Niet alleen banken vragen om een goed gestructureerd en onderbouwd ondernemingsplan. Ook commissarissen en topmanagement willen steeds vaker duidelijke doelstellingen en een heldere strategie voor bedrijfsonderdelen of business units verwoord zien in een duidelijk plan.

Ondernemingsplan en onderzoek

Ondernemen gaat deels over durven dromen. Maar in een ondernemingsplan gaat het vooral over feiten. Feiten over bijvoorbeeld de omvang van jouw markt, over de positie van concurrenten, over wensen van potentiële afnemers en inschattingen van omzet en afzet. Het lijkt voldoende daar vanuit de heup schattingen over op papier te zetten. Maar in een goed ondernemingsplan worden feiten gepresenteerd die de werkelijkheid zoveel mogelijk in beeld brengen. Vaak moet je daarvoor onderzoek doen. Veel ondernemers schrikken daarvoor terug. Want onderzoek kost tijd en geld. Toch is dat maar deels waar. Natuurlijk, onderzoek kost tijd of geld. Maar niet per se allebei. En niet per se veel. Onderzoek kun je op ruwweg twee manieren doen:

Kwantitatief onderzoek. Richt zich op grote groepen en representatieve uitkomsten. In plaats van een marktonderzoeksbureau in te huren, kun je ook online onderzoek doen met behulp van een van de vele gratis tools die beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld surveymonkey.com. Denk na over je doel en je vragen en laat een stagiair een vragenlijst uitwerken en het onderzoek doen.

Kwalitatief onderzoek. Richt zich op kleine(re) groepen en indicatieve uitkomsten. Ook dit kun je zelf doen. Vraag een groep (potentiële) klanten om ’s avonds onder het genot van een pizza met jou of je team te komen praten. Bereid de sessie goed voor en stuur ze een bedankje achteraf. Vaak leveren dit soort bijeenkomsten super ideeën op voor een ondernemingsplan.

werkwijze-grafiek-met-vulpen-ook-op-eerste-site-gtb-300x199 Ondernemingsplan: hoe zet je jouw bedrijf op papier?

Welke onderdelen heeft een ondernemingsplan?

Geen ondernemingsplan is hetzelfde en de vraag welke onderdelen een ondernemingsplan moet bevatten zal vaak verschillend worden beantwoord. Onderstaand vind je op hoofdlijnen de onderdelen van een ondernemingsplan zoals wij vinden dat die in een goed plan thuishoren.

  • Inhoudsopgave met een overzicht van alle elementen van het plan.
  • Managementsamenvatting: een beknopte samenvatting van het plan

Deel 1 van het ondernemingsplan: Achtergrond

Bedrijf. Historie (indien relevant), formule, producten en diensten, omvang, locatie. Centraal staat hier de aard van de onderneming en een beeld op hoofdlijnen. Verdienmodel(len): hoe denk jij geld te gaan verdienen? Productie (hoe en welke middelen zijn er nodig).
Achtergrond van de vraag. Wat is de reden voor het plan: een nieuwe onderneming, herstructurering, reorganisatie, nieuwe strategie?
Ondernemer(s) Een schets van de ondernemers c.q. managers waarover het gaat, inclusief een beknopt cv.

Deel 2 van het ondernemingsplan: Markt en strategie

Marktdefinitie, marktafbakening In welke markt zit het bedrijf en welke groepen afnemers wil het bedienen?
Visie, missie, GGGD en strategische doelen en doelstellingen Wat is de visie van de ondernemer(s) op deze markt en wat is de missie van het bedrijf (de ‘reason to be’).
Wat is het GGGD van de onderneming en wat zijn de doelen/doelstellingen op langere termijn (3 jaar) in globale termen. In dit deel ga je slechts globaal in financiën.
Identiteit en waarden Wat zijn de waarden van het bedrijf, wat maakt het uniek en kenmerkend?
Kerncompetenties Wat zijn de kerncompetenties van de ondernemer/onderneming?

Strategische analyse met de volgende onderdelen:
Externe analyse Beknopte schets van kansen en bedreigingen in de vorm van een marktanalyse, afnemersanalyse,                           concurrentieanalyse en distributieanalyse.
Interne analyse Beknopte schets van sterktes en zwaktes van het bedrijf of het idee, in het licht van de externe analyse.
SWOT Sterkte/zwakte analyse
Strategische issues en opties Wat zijn er voor knelpunten als we de elementen van 2.5.3 verbinden? En wat zijn er voor oplossingsrichtingen (opties) qua strategie?
Strategiekeuze Wat wordt de concurrentiestrategie van het bedrijf: merk, laagste prijs, focus op een deel van de markt?
Operationalisering Hoe wordt de strategie concreet vormgegeven op het niveau van product, prijs, communicatie en distributie, maar ook in de vorm van andere strategieën op bijvoorbeeld het gebied van HR, IT en logistiek? Wat is de positionering van de onderneming en/of zijn belangrijkste merk(en)?
Partners Wie zijn eventuele samenwerkings- of distributiepartners waarmee wordt gewerkt. Wat is hun specifieke toegevoegde waarde?

Deel 3 van het ondernemingsplan: Organisatie

Organisatie. Organisatie van de onderneming. Met name ook: hoe zijn marketing en sales georganiseerd omdat deze variabelen de aansluiting met de markt in hoge mate bepalen.
Juridische zaken Eventuele relevante zaken m.b.t. juridische kwesties rond de onderneming. Hierbij kan het gaan over belangrijke zaken als patenten, maar ook om domeinnamen etc.
Risicomanagement (Mogelijke) risico’s en hoe die worden afgedekt, bijvoorbeeld via verzekeringen.

Deel 4 van het ondernemingsplan: Financiën

Balans en Balanstoelichting.
Verlies- en winstrekening.
Prognose.
Exploitatiebegroting.
Liquiditeitsbegroting.
Privé-begroting/vermogensopstelling.
Investeringsbegroting.
Financieringsvoorstel iclusief zekerheden/dekkingsplaatje.

Deel 5 van het ondernemingsplan: bijlagen die de voorgaande onderdelen onderbouwen met details die in het plan zelf niet relevant zijn.

Je ondernemingsplan updaten

Elk ondernemingsplan moet regelmatig worden geupdated. Markten veranderen, bedrijven veranderen. Als je je plan niet aanpast, is je bedrijf vóórdat je het weet stuurloos en doe je de verkeerde dingen. Ga er van uit dat elke twee jaar een kritische blik noodzakelijk is. Ook dit hoeft geen weken te duren. Bereid deze update wel goed voor. Soms zijn gesprekken met klanten- zie ‘kwalitatief onderzoek’ hierboven – een goed startpunt. Maak een analyse en bespreek met het team  – dat kan bestaan uit je partner en vrienden – dat de update uitvoert goed het proces door. Wat als je tot de conclusie komt dat de boel echt helemaal om moet? Dan is je werk niet voor niets geweest en moet je een iets zwaarder traject in, bijvoorbeeld om een nieuwe strategie te ontwikkelen omdat de concurrentie jullie links en rechts inhaalt.

Ondernemingsplan: jij hebt de visie en de energie, maar vindt het een worsteling om te schrijven

Veel ondernemers en managers kennen hun markt, hun business, zien kansen en hebben een duidelijke strategie in hun hoofd. Alleen lukt het ze moeizaam of vaak ook niet om dit in een goed ondernemingsplan om te zetten. Waarom niet jouw plan laten schrijven?

De consultants van Go! Total Branding nemen je de worsteling van het schrijven van een plan uit handen door dit samen met jou te doen. Jij legt uw markt aan ons uit, jouw ambities, jouw product of dienst en jouw strategie.

Wij luisteren, we geven kritische feedback en structureren jouw informatie in een plan zoals dat eruit moet zien. Geen lange adviestrajecten, maar concreet handwerk dat leidt tot concrete resultaten. Jouw ondernemingsplan laten schrijven werkt.

Training Ondernemingsplan Schrijven

Om (startende) ondernemers te ondersteunen bij het schrijven van een ondernemingsplan, hebben wij ook een eendaagse training ontwikkeld, waarin zowel de commerciële als vooral ook de financiële kant van een plan én de bijbehorende onderneming aan de orde komt. Kijk ook op onze agenda wanneer er een training gepland staat.