open-space Open Space

Een visie ontwikkelen, een marktanalyse maken, blokkades in de cultuur vinden en oplossen, een doorbraak in de tevredenheid van klanten en medewerkers realiseren? Op het internet wordt de kracht van de ‘crowd’ steeds duidelijker. Offline kan dat ook door gebruik te maken van Open Space Technology.

De capaciteit van een organisatie om complexe vraagstellingen op te lossen ligt in onze optiek slechts ten dele bij het management. Hij is verdeeld over een groot deel van de organisatie, klanten en leveranciers. In de huidige tijd – waarin elk individu verantwoordelijk is voor marketing en branding –  is het cruciaal die capaciteiten maximaal te benutten. En daarbij komt ook nog dat de beschikbare tijd om een vraagstelling op te lossen, maar ook om een draagvlak voor de oplossing te creëren steeds korter wordt. Kortom, oplossingen vinden moet anders.

Open space technology

Open Space Technology (OST) is een nieuwe werkvorm voor grotere groepen, die over de hele wereld wordt toegepast. De Open Space methode is zeer effectief voor groepen van circa 10-1000 personen met vraagstellingen die complex en toekomstgericht zijn. Open Space zorgt voor een bijzonder dynamisch proces van discussie en samenwerking, waarbij  elke medewerker kan bijdragen en invloed heeft op het eindresultaat. Wilt u medewerkers laten meedenken over belangrijke issues, dan is de Open Space methode de ultieme werkvorm.

Open Space Technology is een methode die deelnemers mobiliseert en waarmee grote groepen complexe problemen in 1-3 dagen kunnen oplossen: een dag voor een oplossing in grote lijn, 2-3 dagen wanneer een volledig uitgewerkt en realistisch actieplan de doelstelling is. De Open Space methode zorgt voor bottom-up processen, betrokkenheid én snelle resultaten!

Filosofie open space methode

Open Space zorgt dat groepen binnen een gegeven raamwerk zich organiseren rond de belangrijkste thema’s en oplossingen vinden. Alle deelnemers hebben invloed op de agenda en op het eindresultaat. De Open Space methode betekent dus een kans, maar betekent ook verantwoordelijkheid krijgen en nemen.

Randvoorwaarden voor Open Space

  • De Open Space methode vraagt een duidelijke vraagstelling die voor betrokkenen van groot belang is
  • Open Space vraagt een vraagstelling  die complex is: inhoudelijk, omdat verschillende deelnemers/ groepen een andere kijk of interesse hebben – of beide!
  • De oplossing is onbekend
  • Open Space Technology vraagt een zekere tijdsdruk.

Resultaten van Open Space

Ruwweg levert Open Space drie soorten resultaat op:

  • Conclusies over issues en oplossingen die als basis kunnen dienen voor acties na de bijeenkomst.
  • Versterking van het interne netwerk:  participanten discussiëren bij Open Space met collega’s, klanten of leveranciers met wie zij normaal wellicht geen contact hebben.
  • Vergroting van motivatie en betrokkenheid
    De Open Space methode betekent samen met anderen werken aan oplossingen van vraagstellingen, waarbij iedereen de kans heeft en actief wordt uitgedaagd om zijn of haar visie in te brengen, heeft een bijzonder sterk effect op motivatie en betrokkenheid. Wat is er mooier dan mee te mogen praten over de grote uitdagingen van je organisatie?

Ons bureau heeft inmiddels organisaties in uiteenlopende sectoren met de Open Space methode ondersteund  bij zeer uiteenlopende vraagstellingen. Wellicht ook de jouwe?