profilering Profilering - wat is het voordeel van jouw product of merk?

Profilering is een essentieel begrip bij elke organisatie die zich op een markt beweegt met concurrenten. Profilering impliceert profiel aanbrengen, de aandacht op een voordeel vestigen, waardoor (potentiële) klanten voor jouw organisatie, product, dienst of merk kiezen.

Potentiële opdrachtgevers willen vaak zelf eerst nadenken over profileren, voordat ze met ons in gesprek gaan. En vaak krijgen we van hen de vraag: de verhalen over profileren zijn zo ingewikkeld! Kunnen jullie het eerst eens simpel uitleggen?

Profilering heet in de marketing en branding positionering. Profileren en positionering gaan over de vraag hoe je je met je organisatie, producten, diensten of merk onderscheidt van concurrenten in de ogen van afnemers.

Profilering: 4 hoofdvormen

In onderzoek én praktijk zien we vier hoofdvormen:

 1. Informationele positionering
 2. Transformationele positionering
 3. Tweezijdige positionering
 4. Uitvoeringspositionering

 1. Informationele positionering

 • Bij deze vorm van profilering worden de voordelen van het gebruiken van een merk verbonden aan de functionele eigenschappen van het product.
 • Wordt veel gebruikt bij nieuwe producten en producten met een probleemoplossend karakter
 • Deze vorm van positioneren is effectief wanneer er duidelijke verschillen zijn tussen merken
 • Als een merk over een duidelijk USP beschikt, is deze strategie aan te bevelen.

Een voorbeeld van een merk dat deze vorm van profilering gebruikt: Becel Pro-Activ.

 2. Transformationele positionering

 • Ook wel: imago- of levensstijlpositionering
 • De voordelen van het merk worden bij deze vorm van profilering verbonden met de waarden of levensstijl van de consument
 • Deze richting wordt gebruikt bij producten die je voor je plezier koopt, of producten die weinig of niet van elkaar verschillen.

Een voorbeeld van een merk dat deze vorm van positionering gebruikt: Prada

3. Tweezijdige positionering

Deze richting van profilering verbindt productvoordelen zowel met functionele product-eigenschappen als met waarden van de consument. Het is een sterke vorm omdat hij immers de gehele waardenladder volgt: hij volgt van puur functionele behoeften tot behoeften op een heel ander niveau.

Een voorbeeld van een merk dat deze vorm van positionering gebruikt: Breitling

Breitling Profilering - wat is het voordeel van jouw product of merk?

 4. Uitvoeringspositionering

Deze vorm van profileren gebeurt vanuit de uitvoering van de campagne

 • Hij wordt vaak gekozen in sterk concurrerende markten
 • Het onderscheid in deze richting van profilering is een ‘advertising property’ (communicatiekenmerk).

Voorbeelden van merken die deze vorm van positionering gebruiken: Mora, Sisi.

Effectief profileren van je organisatie, product, dienst of merk is gebaseerd op één van bovenstaande keuzes. Vóórdat je nadenkt over keuze in profileren: weet je hoe (potentiële) klanten aankijken tegen de categorie waarin je opereert, tegen jou, tegen concurrenten? Als je dat niet weet, is het zinvol eerst een positioneringsonderzoek te doen.