ZMOT ZMOT: de sleutel tot de moderne consument

ZMOT: Zero Moment of Truth

Het Zero Moment of Truth of ZMOT. Daar gaat het steeds meer om. De consument is onvoorspelbaarder dan ooit. Oude modellen om de consument in kaart te brengen werken daardoor niet meer. Met enorme consequenties voor organisaties en bedrijven. Want hoe trekken ze de consument aan? En hoe houden ze consumenten vast?

Inzicht in het Zero Moment of Truth  – kortweg ZMOT – lijkt een belangrijke sleutel tot de consument van nu.  De assertieve consument anno 2016 heeft een besluitvormingsproces waarin webonderzoek en het delen van informatie een cruciale rol speelt. Hoort een consument iets over een product of dienst, dan is zijn eerste reactie in het algemeen: online zoeken, vragen en vooral: vergelijken. Via vergelijkingssites of vooral: via andere consumenten.

Hoe de consument altijd koos

Het  traditionele besluitvormingsproces van de consument kende drie stappen:

  • Stimulus (Stimuleren en communiceren)
  • FMOT (First Moment of Truth: presenteren en verkopen
  • SMOT (Second Moment of Truth: gebruikservaring en tevredenheid.

ZMOT: de consument zoekt en beslist anders

De wijze waarop de moderne consument zoekt, leert en beslist maakt heeft het ZMOT toegevoegd aan dit aankoopproces.

ZMOT-schema-1024x681 ZMOT: de sleutel tot de moderne consument

ZMOT: de sleutel tot de nomade

Het ZMOT volgt direct op de Stimulus-stap en is cruciaal, omdat alle andere stappen worden overgeslagen als de consument besluit tijdens het ZMOT een andere aanbieder te kiezen. ZMOT gebeurt zowel offline als online, maar steeds meer online. Simpelweg omdat zoekgedrag steeds meer online gebeurt.  De mate waarin informatie op het web positief aansluit bij het ZMOT wordt daarmee dé factor in het besluitvormingsproces van de consument. En dus de sleutel tot de nomade die de moderne consument is.