Case-merkontwikkeling-en-merkstrategie Case merkontwikkeling en merkstrategie

Achtergrond case merkontwikkeling en merkstrategie

In Nederland snurken ongeveer 6 miljoen mensen regelmatig. Het kan zich beperken tot geluidsoverlast of voor een ernstige gezondheidsprobleem zorgen als het snurken gepaard gaat met ademstops: apneu.  Snurken komt voor op alle leeftijden maar vooral tussen 30 en 40 jaar. Door de vergrijzing zal het aantal mensen dat snurkt toenemen. Van de 60 plussers snurkt 60% van de mannen en 40% van de vrouwen regelmatig. Het merendeel van de snurkers zijn zogenaamde rugsnurkers: mensen die pas beginnen te snurken zodra ze tijdens het slapen op de rug gaan liggen. De oplossingen tegen snurken verschillen sterk: van chirurgische ingrepen en zuurstofmaskers tot oordopjes (voor de partner) en beugels. Een groot deel is vrij verkrijgbaar en werkt niet of nauwelijks. Tegen het positie-afhankelijk snurken zijn inmiddels diverse beter werkzame producten ontwikkeld. In deze case merkontwikkeling en merkstrategie staat een apparaat tegen slaapapneu en snurken centraal.

Vraag

“Wij hebben als spin-off van de TU Delft een high-tech apparaatje ontwikkeld dat zowel werkt tegen positie-gerelateerd snurken als apneu. We willen dit wereldwijd introduceren en willen een merkstrategie volgen. Hoe kunnen we die het beste inrichten en welke (visuele) identiteit(en), concept en positionering(en) horen daarbij?”

Aanpak

Tijd en geld waren bij deze case merkontwikkeling en merkstrategie belangrijke factoren. De concurrentie in de apneu- en snurkmarkt is hevig en elke maand later introduceren kan een groot verschil betekenen als het gaat om slagen of falen. Bij de start van het project zien we om ons heen ook massamediaal serieuze concurrenten de markt opkomen. Om die reden is samen met de klant gekozen voor een ‘lean’ werkwijze, waarbij we in hoog tempo samen met ons zusterbedrijf Smidswater concept-oplossingen op het gebied van merkstrategie, identiteit, positionering en merkconcept ontwikkelen en die samen met een werkgroep van medewerkers bij de klant doorontwikkelen. Kortom: geen lang traject met eindeloze bergen papier, maar een werkwijze waarbij ‘doorpakken’ het centrale woord is. In deze case merkontwikkeling en merkstrategie blijven we voortdurend bij de markt aangesloten, zowel door kwalitatief onderzoek in de vorm van gesprekken als door online-surveys bij consumenten én medisch specialisten via onze onderzoekstool BrandInsights®. De resultaten van het traject zijn weergegeven in een Merkpaspoort en beschrijving van de visuele identiteit, waarmee de klant praktisch zelf verder kon.

Impact van de case merkontwikkeling en merkstrategie

  • Discussies op merkniveau tijdens deze case merkontwikkeling en merkstrategie leidden ook tot inspiratie op marketingniveau, zoals de gewenste – en passende – distributiekanalen
  • De ontwikkeling van een merkportfolio, inclusief de beschrijving en visualisering van de merkidentiteiten en positioneringen, maakt veel zaken die tot dusverre niet expliciet waren gemaakt ineens scherp. Het leidt tot een doorbraak in het denken over producten en merken, maar ook over marktbewerking.
  • De scherpe keuzes in identiteit en positionering biedt input voor doorontwikkeling van de producten.
  • Input van potentiële doelgroepen uit de verschillende onderzoeken scherpt het denken over merk, product én marketing in brede zin.

Case merkontwikkeling en merkstrategie: tools

  • Werksessies
  • Kwalitatief onderzoek
  • Online kwantitatief onderzoek m.b.v. BrandInsights®
  • Merkpaspoort.