Jullie-WHY-ontwikkelen Jullie WHY ontwikkelen

Waarom zijn sommige organisaties succesvol en andere niet? Cultuur speelt hierbij een belangrijke rol. In sommige organisaties slaagt het management er in mensen ècht te raken, te motiveren en daardoor te binden en op te zwepen tot goede prestaties. Zonder spreadsheets, zonder voortdurend mensen op te jagen. Sterker nog: mensen zijn enthousiast over hun organisatie, wat daar gebeurt en wat zij daaraan bijdragen. Waarom? Het draait allemaal om het begrip Why.

Succes? Het draait allemaal om het woord Why

De Brit Simon Sinek heeft enkele jaren geleden een vernieuwend antwoord geformuleerd op bovenstaande vraag.  In zijn ‘Golden Circle’ gaat hij uit van drie niveaus waarop organisaties en mensen opereren: wat je doet (what), hoe je het doet (how) en waarom je het doet(why). Volgens Sinek blijft meestal de derde vraag onderbelicht of zelfs onbeantwoord blijft daarmee écht succes uit. Elke organisatie weet wat hij doet, de meeste weten ook wel hoe ze het doen, maar slechts weinige  weten ook waaróm ze het doen, wat datgene is wat ze eigenlijk willen bereiken. Winst maken is vanuit dit perspectief geen doel, hooguit een resultaat. Het gaat om de vraag: waar doe je het voor? Waar kom jij je bed voor uit? En waarom zou dat iemand uitmaken?”

Golden-circle-300x226 Jullie WHY ontwikkelen

Volgens Sinek raak je mensen alleen als je de ‘why’ kunt beantwoorden en als het geloof daarin overeenkomt met het geloof (hoop) van de mensen. Waarom gaat niet om winst. Dat is het gevolg. Bij ‘why’ gaat het om je purpose. Waarvoor doe je het? Waarom bestaat je organisatie, door wat worden jullie gedreven? Pas als het duidelijk is waarom een persoon of een organisatie iets doet, kunnen mensen erin geloven. Extern én intern. De reden dat de ‘why’ zo krachtig en tegelijkertijd vaak zo lastig te beantwoorden is, hangt samen met het feit dat deze vraag de kern van de hersenen, het limbisch systeem prikkelt, dat betrokken is bij emotie, motivatie, genot en het emotioneel geheugen.

In onze begeleiding van organisaties bij het vergroten van binding en motivatie van medewerkers, vormt het ontwikkelen, opschrijven of aanscherpen van visie en waarden vaak een vast onderdeel. De Why vormt daarbij vaak een element waar lastig een antwoord op geformuleerd kan worden door de organisatie zelf. Juist hiervoor worden wij dan ook regelmatig gevraagd, vaak in samenhang met andere interventies om cultuur en motivatie te verbeteren, zoals onderzoek en Internal Branding.