case-marktonderzoek-in-de-zorg Case marktonderzoek in de zorg

Achtergrond case marktonderzoek in de zorg

Case marktonderzoek in de zorg. Uit onderzoek blijkt dat het voorbestaan van veel verzorgingshuizen wordt bedreigd als gevolg van kabinetsbeleid. De gevolgen hiervan zijn vanuit diverse perspectieven ingrijpend. Voor bewoners van verzorgingstehuizen, van wie sommigen zich gedwongen voelen zelfstandig te gaan wonen. Voor ouderen die zich niet langer in staat voelen zelfstandig te blijven wonen en nu gedwongen worden dit wel te doen. Maar ook voor verzorgingshuizen zelf. Het vraag om ingrijpende herbezinning op de huidige activiteiten en competenties in relatie tot de zorgvraag in de toekomst. In deze case marktonderzoek in de zorg staat input voor zorgmarketing centraal.

Vraag

“Het kabinetsbeleid komt als een stormram op ons af. We willen strategische scenario’s ontwikkelen, maar hebben daarvoor te weinig feitelijke onderbouwing van de marktvraag in onze directe omgeving. Hoe kunnen wij als verzorgingshuis op een professionele wijze snel én goedkoop marktonderzoek doen dat ons input biedt voor een strategische discussie over onze benadering van omringende markten en doelgroepen?

Aanpak

Uit een ontwikkelsessie die we samen met het management deden voor deze case marktonderzoek in de zorg, bleek al snel dat de medewerkers de sleutel vormden tot de twee  eisen die aan het onderzoek werden gesteld: snel en goedkoop. Zij woonden veelal in de directe omgeving van het verzorgingshuis en beschikten over een netwerk, wilden graag een bijdrage leveren én zagen dit als een nieuwe uitdaging.

Op basis van de onderzoeksbriefing, hebben wij een concept-vragenlijst ontwikkeld in onze online tool CareScan® , die door het MT én medewerkers van feedback is voorzien. Een groep medewerkers die zich had aangemeld als veldwerkers is vervolgens door ons in workshops getraind hoe veldwerk in de praktijk moet gebeuren. De case marktonderzoek in de zorg was nadrukkelijk ook hún case. Vervolgens is de groep veldwerkers aan de slag gegaan, daarbij enkele keren gecoached door twee van onze consultants en konden voortdurend terugvallen voor advies en feedback. De veldwerkers voerden de resultaten zelf online in.

Impact van de case marktonderzoek in de zorg

  • Een grote groep medewerkers werd actief betrokken bij de discussie over de toekomst van hun eigen werk.
  • Binnen twee weken was de vragenlijst gereed, het veldonderzoek voor deze case marktonderzoek in de zorg is in anderhalve maand uitgevoerd.
  • De strategische scenario’s konden worden uitgevoerd op basis van feiten uit de directe markt en waren daardoor sterk realistisch.

Tools

  • CareScan®
  • Werksessies met medewerkers
  • Coaching on the job tijdens het onderzoek
  • Presentaties aan medewerkers, OR, RvT en Clientenraad.