zorgmarketing Zorgmarketing: inspelen op keuzevrijheid

Veel zorg is niet ingericht op concurrentie

Zorgmarketing. Veel aanbieders in de zorg hebben een organisatie die niet is ingericht op concurrentie:  ze zijn te duur en te langzaam. Niet omdat ze niet anders willen, maar deels doordat de organisatie van de zorg in Nederland bepaalde vormen van organiseren en aanbieden van zorg afdwingt. In een concurrentieslag met steeds meer commerciële initiatieven gaan zij het niet – zelfstandig – redden. En dat is exact wat we zien in de zorgmarkt van tegenwoordig. Een actieve benadering gericht op behoeften van patiënten en differentiatie te opzichte van andere zorgverleners kan er niet alleen voor zorgen dat aanbieders in de zorg beter aansluiten bij wat klanten vragen, maar ook dat organisaties zelfstandig kunnen voortbestaan. Maar dat vraagt wel visie, een zorgmarketingstrategie en bijvoorbeeld kennis van de Customer Journey van cliënten.

De positie van de klant in Nederlandse gezondheidszorg is in de afgelopen jaren sterk verbeterd. De overheid versterkt deze trend in de zorg door burgers eigen verantwoordelijkheid te geven voor financiering en door verruiming van de keuzevrijheid in de gezondheidszorg.

Een veeleisende klant in combinatie met toenemende concurrentie, noodzaakt tot marktgericht ondernemen in de zorg. Onder invloed van de marktwerking komen de tarieven in toenemende mate onder druk. Aanbieders worden de prijsconcurrentie ingedreven, met hoge volumes en lage marges.

Zorgmarketing: toegevoegde waarde in de zorg

Voor veel zorginstellingen is het volgen van een toegevoegde waarde strategie een zinnige optie. Niet in het minst omdat zowel klanten, gemeenten als verzekeraars  dat belangrijk vinden. Ook voor de aanbieders van zorg levert toegevoegde waarde relatief veel op.

Onderzoek over de laatste 10 jaar onder 75 Nederlandse bedrijven laat ondubbelzinnig zien dat toegevoegde waarde leidt tot meer kasstroom dan een omzet- of lage kostenstrategie.

Toegevoegde waarde concretiseren

Maar hoe concretiseer je toegevoegde waarde in de zorg? In onze optiek door een patiëntgerichte wijze van het aanbieden van producten en diensten te volgen. Zo simpel. In de Nederlandse gezondheidszorg is daarvan echter nauwelijks sprake. Wel wordt er in haast mythische termen gesproken over ‘de patiënt centraal’. Maar gebeurt dat ook echt?

Het interessante bij toegevoegde waarde creëren in de zorg is de constatering dat veel zorginstellingen in de veronderstelling zijn dat daarbij andere spelregels zouden gelden dan in andere markten. Alsof de inzichten die zijn opgedaan in bijvoorbeeld de zakelijke dienstverlening over hoe je klanten aantrekt en behoudt niet als inspiratie zouden kunnen dienen voor de gezondheidszorg! Zorgmarketing is marketing in de zorg.

140304-zorgmarketing Zorgmarketing: inspelen op keuzevrijheid

Geen andere marketing dan in andere markten

Bij zorgmarketing gelden in onze optiek exact dezelfde spelregels bij het ontwikkelen van een aanpak voor de marktbewerking als in andere markten, met uiteraard de nuance van de rol van de overheid waarvan echter ook in andere markten sprake is:

•Kennis van uw markt, de wensen van uw huidige en potentiële afnemers en de activiteiten van uw concurrenten in de zorg vormen het uitgangspunt. Marktonderzoek en onderzoek naar klant tevredenheid zijn daartoe sleutels en vormen de basis.

•Op basis hiervan formuleert u doelmarkten, een positionering, doelstellingen en een zorgmarketing strategie.

•Periodiek onderzoekt u of uw doelstellingen worden gehaald en stelt u uw strategie bij.

•Uiteraard hoort bij zorgmarketing ook de discussie over uw merk of merkportfolio die kan bijdragen aan een onderscheidende positie binnen de zorg.

Training Strategische Zorgmarketing

Snel up-to-date kennis opdoen over Strategische Zorgmarketing? In onze praktijk krijgen we veel vragen van professionals uit de zorg die geen marketing-achtergrond hebben, maar wel behoefte hebben aan kennis én vaardigheden op het gebied van zorgmarketing. Voor hen hebben wij de eendaagse training Strategische Zorgmarketing ontwikkeld. Kijk in onze agenda wanneer er een training gepland staat of vraag ons om een voorstel voor een interne sessie bij u op locatie.

Meer resultaat uit de zorgmarketing van uw organisatie?

Bel direct met dr. Peter Pot MBM: 06-515.61.404204 Zorgmarketing: inspelen op keuzevrijheid voor een vrijblijvende afspraak.

Als je deze pagina nuttig vindt, dan zijn onderstaande wellicht ook interessant voor jou!