Interim brand management en brand management vormen een veel complexere discipline dan veel organisaties beseffen. Vaak is het beeld dat het vooral huisstijlmanagement is. Of het updaten van de brandmanual, inclusief de visuele identiteit. Onderzoek én praktijk wijzen uit dat merken die sterk en relevant willen zijn en blijven, juist aan brandmanagement veel aandacht moeten besteden. Kernbegrippen zijn daarbij in onze optiek

1. Toekomstgericht
In een snel veranderende omgeving, moet brandmanagement zich in eerste instantie focussen op de  toekomst van het merk of merken.

2. Outside-in en doelgroepgedreven
Voortdurende dialoog met de buitenwereld en relevante doelgroepen en stakeholders daarin staat centraal

3. Integraal
Brandmanagement impliceert meer disciplines dan alleen marketing en communicatie. HR en IT liggen voor de hand. Maar er zijn er veel meer.

4. Snel en pro-actief
De wereld van het sociale web is razendsnel. Brand management moet dat kunnen managen en dus even snel zijn in zijn procesvoering en aanpak.

5. Kwantitatief
Essentieel is in onze optiek dat brandmanagement kwantitatief wordt door structureel cijfers te betrekken bij de evaluatie van het merk of merken.

Brand management is iets dat elke organisatie moet leren. Daarnaast is soms extra aandacht nodig. Vanwege het opzetten van een onderzoek, de lancering van een innovatie, een nieuw product of nieuwe dienst. Omdat een merk tijdelijk extra aandacht nodig heeft. Of eenvoudiger: doordat er een gat valt door zwangerschapsverlof of ziekte.  Interim brand management in de vorm van een interim brand manager kan dan een goede oplossing zijn.

virgin-logos Interim brand management

Interim brand management | interim brand manager: de drie V’s

Wij leveren op korte termijn interim brand management met power, gericht op resultaat. Interim brand managers met ‘doenkracht’.

Interim brand management  vraagt meer dan alleen een inhoudelijk goede en ervaren interim brand manager. Het vraagt allereerst om aansluiting. Bij u, bij uw cultuur, medewerkers. En soms ook uw reclamebureau. Wij willen u graag helpen bouwen. Om die reden is niet iedere interim brand manager uit onze selecte pool met professionals op het gebied van interim brand management voor elke opdracht op het gebied van interim brand management geschikt. Een gedegen intake is daarom onderdeel van de procedure voor elke interim brand manager.

Interim brand management gaat bij ons in elk geval om de drie V’s: vervangen, versnellen, verbeteren.