internal-branding-1.0-en-2.0 Internal Branding 1.0 en 2.0

Twee scholen van Internal Branding

Internal branding 1.0 en 2.0.  Internal branding heeft de afgelopen jaren een ontwikkeling doorgemaakt, waardoor de term internal branding niet altijd naar hetzelfde verwijst. Merkidentiteit speelt in elk geval altijd een centrale rol, maar in grote lijnen is er bij internal branding sprake van twee scholen: Internal branding 1.0 en 2.0.

Internal Branding 1.0: ‘selling the brand inside’

In eerste instantie ging internal branding vooral over het doorvertalen van het externe merkbeleid naar de interne organisatie. Deze ‘school’ gaat door het leven als internal branding 1.0. De centrale gedachte hierbij was ‘selling the brand inside’, omdat het externe merkimago hierbij leidend was. Uiteraard wel met het idee om gedragsverandering binnen organisaties te realiseren, maar het primaire perspectief van internal branding 1.0 was het externe merkbeleid gebruiken om intern dingen te structureren en te harmoniseren. De vraag daarbij was echter onder meer: in hoeverre laten organisatie-culturen – die vaak afwijken van de waarden van de merken die zij in de markt zetten – zich ‘dwingen’ door extern merkbeleid?

bedrijfscultuur Internal Branding 1.0 en 2.0

Internal Branding 2.0: extern imago opbouwen vanuit merk identiteit

Bij de tweede school die we internal branding 2.0 noemen gaat het om de vraag hoe organisaties vanuit hun merk identiteit een sterk extern imago kunnen opbouwen. Hierbij wordt vanuit de merk identiteit integraal naar de organisatie gekeken met als doel alle bedrijfskundige velden vanuit deze merk identiteit te ontwikkelen. Er is sprake van ‘branding inside out’, waarbij het ultieme doel is om gedrag bij medewerkers te realiseren dat gegrond is op de merkwaarden: waardengestuurd werken.

Ons bureau werkt als het gaat om internal branding vanuit de 2.0 gedachte: vanuit de merk identiteit worden alle aspecten van een organisatie onder de loep genomen. Internal branding zit daarmee op het snijvlak van branding en organisatieverandering en vormt een krachtig middel om niet alleen de interne organisatie te mobiliseren en te veranderen, maar vooral ook om de gewenste externe positionering daadwerkelijk vorm te geven.