technographic-profile Technographic profile

Technographic profile is een term die steeds belangrijker wordt in relatie tot effectieve marketing en communicatie. Want als er iets inzicht geeft in het gedrag van consumenten, is het hun gebruik van en rol op het sociale web. Het web is niet meer een verzameling pagina’s van aanbieders. Het is primair en in toenemende mate een massa van communities, van groepen mensen die met elkaar communiceren dankzij techniek. En sterker nog: mensen die vooral op elkaar vertrouwen in plaats van op autoriteiten en  – helaas – ook merken voor hun besluitvorming. De Groundswell heet deze trend. Denk aan mensen die in groepen de aankoop van een product bespreken en zich laten adviseren door ‘vrienden’. Een marketingplan kan niet zonder input over het technographic profile van doelgroepen.

social-technographics-ladder Technographic profile

Inzicht in de consument: technographic profile

Inzicht in de rol van mensen in het sociale web is essentieel in het begrijpen van de moderne consument. Op individueel niveau, maar ook op groepsniveau. En hier komt de term technographic profile om de hoek kijken.

Het Amerikaanse onderzoeksbureau Forrester heeft een interessante tool ontwikkeld die inzicht geeft in het technographic profile van mensen. Deze laat per land, leeftijd en sexe zien welke volumes verschillende soorten groepen hebben op basis van wat ze doen op het sociale web.

Forrester onderscheidt zeven groepen:

Creators

De Creators hebben het meest actieve technographic profile op het sociale web. Zij  maken van blog(post)s, websites, audio,  video’s en/of andere content.

Conversationalists

De conversationalists creëeren ook, maar wil alleen het gesprek tussen mensen bevorderen en doen dat primair via status updates. Ze starten ook discussies.

Critics

Het technographic profile van de Critics vormt de tegenpool van de Conversationalists. Deze groep is erg actief en reageert vooral. Op status updates, blogs, websites, nieuws, fora, producten en diensten. Daarmee hebben ze een essentiële rol voor Creators en Conversationalists: zij zorgen voor interactie. Tussen de groepen Creators, Conversationalists en Critics is vaak sprake van overlap.

Collectors

De Collectors zijn primair ‘consumenten’: online platforms dienen voor hen om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen of om hun voorkeur kenbaar te maken zonder inhoudelijke reactie. RSS feeds, twitter aggregators en andere tools zijn voor hen belangrijke belangrijke instrumenten.

 Joiners

De Joiners gebruiken het sociale web om hun eigen profiel en de bijbehorende vriendschappen te onderhouden. Informatie consumeren ze, maar minder dan de Collectors.

Spectators

Deze groep bestaat vooral uit toeschouwers.  Zij gebruiken informatie primair voor het vergaren van kennis voor zichzelf, zonder welke actie dan ook. Aan actie heeft deze groep geen behoefte.

Inactives

De Inactives zijn niet aanwezig op sociale media of doen er niets mee.

Relevantie van het technographic profile van jouw doelgroep(en)

Kennis van het technographic profile van jouw doelgroep(en) is essentieel voor effectieve en efficiënte marketing, branding en communicatie. Immers, Creators en Critics kunnen op het sociale web alle mogelijke discussies opstarten en voeren over jouw organisatie of merk. En daarmee andere groepen beïnvloeden.

Kennis van bijvoorbeeld de voor jou relevante Creators en Critics is dus essentieel. Je kunt ze volgen om te kijken op welke momenten ze discussies beginnen. Maar beter is om ze op te zoeken en met ze in dialoog te gaan. Door informatie te geven waardoor je ze helpt of hen helpt anderen te helpen.  Of door standpunten door feiten te nuanceren. Minstens zo belangrijk is om te weten welke mensen van de doelgroep bijvoorbeeld Inactives zijn. Die mensen kun je dus niet bereiken via het sociale web, maar hiervoor zul je offline instrumenten moeten inzetten.

Op basis van het technographic profile kan met mensen een relatie worden opgebouwd op basis van hun interesses en mate van participatie. Inzicht in het technographic profile van (potentiële) klanten is naar onze mening essentieel voordat überhaupt acties in het sociale web worden uitgevoerd. Het vormt in onze optiek een integraal en cruciaal onderdeel van zowel de marketinganalyse als marketingstrategie.