training-visie-ontwikkeling Training visie-ontwikkeling

GTB-change-ahead-4-300x225 Training visie-ontwikkeling

De snelste groeiers hebben wèl een visie

Hebben jullie een visie op de toekomst? Dat is uiteraard de onderliggende vraag bij de training visie-ontwikkeling. De hardste groeiers van dit moment hebben die namelijk wel. Organisaties bewegen zich tegenwoordig in een chaotische omgeving die steeds sneller verandert. In bijvoorbeeld marketingstrategie en merkstrategie vormt dat een factor om rekening mee te houden. Want ondanks de snelle veranderingen zal management strategieën moeten ontwikkelen en activiteiten moeten ontplooien om doelstellingen te behalen. In zo’n omgeving wordt de visie van waaruit een organisatie opereert, steeds belangrijker. Naarmate zaken sneller veranderen, is het steeds moeilijker beslissingen te baseren op harde feiten en informatie. Een visie biedt dan houvast. In de training visie-ontwikkeling leer je op een praktische manier hoe je een visie ontwikkelt.

Een heldere visie kan inspanningen richten

Een heldere visie kan de inspanningen binnen je organisatie richten, stakeholders tevredener en betrokkener maken en je resultaten verbeteren. Kijk naar bedrijven als Airbnb en Easyjet, organisaties die scherp en succesvol opereren vanuit een heldere visie! Maar vooral: een visie helpt ook bij de operatie van organisaties, bijvoorbeeld bij productportfolio en productontwikkeling. Maar denk ook aan employer branding. Mensen kiezen organisaties steeds vaker op hun visie, niet op salaris of lease-auto’s.

In de training visie-ontwikkeling leer je de elementen kennen waaruit een goede visie is opgebouwd en leer je, aan de hand van concrete voorbeelden, hoe je het proces kunt inrichten om tot een goede visie te komen en hoe je daarin de kwaliteit bewaakt van de output.

De maximale groepsgrootte van de training visie-ontwikkeling bedraagt 10 mensen.

Doelgroep

 • (aspirant-) Ondernemers die hun visie op hun bedrijf op papier willen/moeten zetten en dat professioneel willen doen.
 • Ondernemers die al een bedrijf hebben, maar een nieuwe visie willen ontwikkelen.
 • Marketing- en communicatiemanagers en -adviseurs.

Resultaat

 • Je hebt na deelname aan de training visie-ontwikkeling zicht op wat visie is en wat het voor jouw functioneren en je organisatie als geheel kan toevoegen.
 • Je bent zelf in staat om de relevante veranderingen buiten uw organisatie te onderkennen en een beeld te vormen van de functie die je organisatie binnen deze veranderingen wil en kan innemen.
 • Je hebt de inhoudelijke kennis om – eventueel samen met je team – een concrete visie voor je afdeling, business unit of bedrijf te ontwikkelen.

Je ontwikkelt gedurende de training visie-ontwikkeling praktisch een aantal onderdelen van je visie: je gaat er dus al direct mee aan de slag!

Programma training visie-ontwikkeling

De context van een organisatie

 •  Levende organisaties, wat zijn dat?
 • Begrippenkader
 • Visies op visie-ontwikkeling
 • De rol van visie in het kader van competitief vermogen
 • Visie=trekkracht voor organisatie en individu
 • Onderdelen en kern van een goede visie
 • Criteria van een goede visie
 • Visie-ontwikkeling: stappen
 • Een visie voor uw eigen organisatie.

Het NU

 • Jouw markt/sector en ontwikkelingen
 • Visie-analyse
 • Issues en centrale proble(e)m(en)

Opstellen visie

 • Scenario’s van visies
 • Afwegen van opties en keuzes: suitability, feasability, acceptability.

Duur

Twee dagdelen, van 9.00 tot 16.00 uur

Kosten

De prijs van de training bedraagt 599 Euro per persoon, exclusief 21% btw. Dit is inclusief:

-Lunch (broodjes)
-Werkboek

Docenten

De training visie-ontwikkeling wordt gegeven door twee docenten:

140310-foto-LinkedIn-Smidswater-150x150 Training visie-ontwikkeling

dr. Peter Pot MBM werkte onder meer voor KPN, Meavita, ARA en Total Identity en is Principal Consultant van Go! Total Branding, een adviesbureau voor marketing- en merkstrategie. In zijn werk vormt visie een centraal onderdeel. Hij heeft ervaring als docent bij de SRM, de EURIB en de Universiteit Leiden.

Foto-edsco-de-Heus-150x150 Training visie-ontwikkeling

Drs. Edsco de Heus was als communicatieadviseur onder meer werkzaam bij Van Rossum & Partners en Total Identity. Hij heeft diverse publicaties over de ‘verhalende ’ organisatie en het belang van visie op zijn naam staan. Sinds 2009 is hij als partner verbonden aan Go! Total Branding.

Interesse in de training visie-ontwikkeling? Kijk in onze kalender wanneer de eerstvolgende training wordt gegeven. Bel bij vragen direct met Peter (06-515.61.404) of vul als je wilt reserveren onderstaand formulier in. Wij nemen dan contact met je op.

Data

Oegstgeest – woensdag 21.06.2023
Oegstgeest –  woensdag 27.09.2023

Datum Training
Aantal deelnemers
Voornaam
Achternaam
Organisatie
Straat en huisnummer
Postcode
Plaats
E-mail
Bevestig E-mailadres
Telefoonnummer
Factuuradres: straat en huisnummer
Factuuradres: postcode
Factuuradres: plaats