case-marketingstrategie Case marketingstrategie

Case marketingstrategie: achtergrond

Onze klant produceert halffabrikaten die zowel voor commerciële als ruimtetoepassingen worden gebruikt. De markt is tot 2010 redelijk stabiel geweest, maar recentelijk hebben zich tal van nieuwe aanbieders gemeld uit vooral China en India die in hoog tempo marktaandeel winnen. Deze case marketingstrategie handelt vooral over hoe je marketingstrategie op een onorthodoxe manier snel en met veel draagvlak ontwikkelt.

Vraag

“Tot nu toe hielden en wonnen we klanten op basis van goede producten en goed relatiebeheer. Maar dat is in hoog tempo aan het veranderen. We zien dat we technisch worden ingehaald, maar vooral ook commercieel niet de scherpte hebben waarover onze concurrenten wèl beschikken. We hebben een plan én bijbehorende interne transformatie nodig in brede zin die onze positie in de markt versterkt. Help ons met het ontwikkelen van een marketingstrategie. Houd rekening met het internationale karakter van ons bedrijf.”

cijfers-300x200 Case marketingstrategie

Aanpak

Een klassiek marketingplanningsproces ging in deze case marketingstrategie de klant niet helpen. Vanwege de doorlooptijd. Maar vooral vanwege het feit dat de klant expliciet wilde dat de nieuwe marketingstrategie breed gedragen zou worden door de vestigingen in de verschillende landen waarin het actief is. Dat bracht ons tot een aanpak op basis van de Open Space Technologie.

Open Space Technologie is een Mass Group Intervention die deelnemers mobiliseert en waarmee grote groepen complexe problemen in 1-3 dagen kunnen oplossen. De Open Space methode zorgt voor bottom-up processen, betrokkenheid én snelle resultaten! Open Space zorgt dat groepen binnen een gegeven raamwerk zich organiseren rond de belangrijkste thema’s en oplossingen vinden. Alle deelnemers hebben invloed op de agenda en op het eindresultaat. De Open Space methode betekent dus een kans, maar betekent ook verantwoordelijkheid krijgen en nemen.

Een reguliere bijeenkomst van het midddle- en topmanagement hebben we in deze case marketingstrategie verlengd tot twee dagen, die in het licht stonden van het ontwikkelen van de nieuwe marketingstrategie. Een kleine werkgroep heeft voorafgaand daaraan voorbereidend werk gedaan zoals het benoemen van thema’s en het verzamelen van achtergrondinformatie.  Ook hebben we met onze tool BrandInsights® online marktonderzoek gedaan ( in vier talen), expliciet gericht op het nader identificeren van twee zaken: marktontwikkelingen en keuze-koopprocessen bij klanten.

Met circa 35 mensen is er vervolgens in een tweetal hectische, maar zeer inspirerende dagen gewerkt aan het formuleren van de nieuwe marketingstrategie. En vooral: aan het transformeren van het bedrijf. Want in lijn met de nieuwe koers, is ook de vraag beantwoord wat de nieuwe strategie voor bedrijf zou vragen. Structure follows strategy ook in dit geval.

In het MT is in de vorm van een review het resultaat door ons in detailvorm gepresenteerd. Hierop is vervolgens gereflecteerd vanuit de vraag: “In hoeverre is deze marketingstrategie de goede stap, gezien onze huidige positie en de marktontwikkelingen.” De conclusie was dat de ontwikkelde marketingstrategie een effectieve koers betekende.

Impact

  • Een breed gedragen resultaat dat  – na een reflectiestap in het MT – direct daarna is gecommuniceerd.
  • Veel energie bij de aanwezigen. “Topdagen!” “Waarom hebben we dit niet eerder gedaan?”
  • Sterk intern netwerkeffect.

Case marketingstrategie: tools

  • Voorbereiding met projectteam
  • Online kwantitatief onderzoek m.b.v. BrandInsights®
  • 2 interactieve dagen
  • Review op inhoud, proces en resultaat met MT.